תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מידע למעסיק

 מעסיק יקר,

ביום 1.2.2016 נכנסו לתוקף תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל), התשע"ד-2014 (להלן:"התקנות" ).       
התקנות מסדירות את אופן העברת הדיווחים והפקדת התשלומים מהמעסיק לחברה המנהלת. כמעסיק עליך להיערך בהתאם.      
בעמוד זה תמצא מידע ועדכון בדבר תקנות התשלומים. אנא קרא בעיון.

מכתב למעסיקים מאת החברה המנהלת בגין תקנות התשלומים. 

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תשלומים לקופת גמל), התשע"ד-2014. 

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תשלומים לקופת גמל) (תיקון), התשע"ו-2015.

חוזר גופים מוסדיים 2016-9-10 

מידע למעסיקדלג על מידע למעסיק
לבקשת הלוואה ולכניסה למערכת הלוואות
עבור לתוכן העמוד