תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

טפסים

בחרו בטופס המתאים, מלאו ושלחו אלינו בהתאם להוראות בטופס ובליווי המסמכים הנדרשים.


שם הטופס

דברי מידע

טופס דיגיטלי

הורדת טופס

עדכון פרטים אישיים
 
בקשת העברה בין מסלולי השקעה

 
הצטרפות (בלי העברה)


_____
לחץ כאן
 הצטרפות והעברה מקרן אחרת

 
_____
מינוי מוטבים 

 
_____
 
בקשה לקבלת דוחות תקופתיים 

 
_____

בקשת משיכה 

 
לחץ כאן
ביטול העברה (נספח ו') 

 
 _____
 
בקשת מלגת השתלמות 

 
_____ 
בקשת משיכת כספים מחשבון של נפטר 
עם יתרה נמוכה מ- 8,000 ₪ 


 
_____
 

 
לבקשת הלוואה ולכניסה למערכת הלוואות
עבור לתוכן העמוד