תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

רום ספיר מניות

98.00%  ני"ע סחירים אחרים |2.32% מזומנים ושווי מזומנים| השקעות אחרות  (0.32%) (הגדל)
520031824-00000000000408-1258-000
מ"ה 1258
נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל. החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

הבנק המתפעל: בנק הפועלים.
כספי הקופה מוחזקים בפועלים סהר ומנוהלים על ידי IBI בית השקעות בע"מ.

בר ניווט לשוניות
דוחות חודשיים

דוחות קודמים >

 

מדיניות השקעה

מדיניות ההשקעה של מסלול רום ספיר מניות

 

הוצאות ישירות
תרומה לתשואה
רשימת נכסים
 לתקופה

 נכסי המסלול

סקירת רו"ח 

יוני 2019 
 EXCEL ICON
   PDF אייקון  
 מרץ 2019
 EXCEL ICON
 PDF אייקון
 דצמבר 2018
 EXCEL ICON
 PDF אייקון
ספטמבר 2018
 EXCEL ICON
PDF אייקון 
יוני 2018
 EXCEL ICON
 PDF אייקון
מרץ  2018
 EXCEL ICON
   PDF אייקון 

דצמבר 2017

EXCEL ICON

  PDF אייקון

ספטמבר 2017 

EXCEL ICON

PDF אייקון

יוני 2017 

EXCEL ICON

PDF אייקון

מרץ 2017 

EXCEL ICON

PDF אייקון

דצמבר 2016

EXCEL ICON

PDF אייקון

ספטמבר 2016

EXCEL ICON

PDF אייקון

יוני 2016

EXCEL ICON

PDF אייקון

מרץ 2016

EXCEL ICON

PDF אייקון

דצמבר 2015

EXCEL ICON

PDF אייקון

ספטמבר 2015

EXCEL ICON

PDF אייקון

יוני 2015

EXCEL ICON

PDF אייקון

מרץ 2015

EXCEL ICON

PDF אייקון

דצמבר 2014

EXCEL ICON

PDF אייקון

סוף בר ניווט לשוניות

תשואות רום ספיר מניות- נכון לחודש אוגוסט 2019

10.81% תשואה מצטברת מתחילת השנה
-0.57% תשואה 12 חודשים אחרונים
6.8% תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות
5.3% תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות
0.51 מדד שארפ ל 5 שנים
להצטרפות
טקסט לעמודי מסלול למטהדלג על טקסט לעמודי מסלול למטה

אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני על ידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. מידע זה מוגש כשירות ללקוח, יובהר כי יתכנו טעויות ו/או סטיות ו/או אי זמינות המידע הנובעות בין היתר מעצם הפצתו באמצעות אתר האינטרנט

לבקשת הלוואה ולכניסה למערכת הלוואות
עבור לתוכן העמוד