תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

רום הלכה

עיכגכע כעגכעגכ גכעכג
געדכחיעגדחעכ   ןגדטכגדכטוטדגו כ גדאעכוטדגאכטו
בר ניווט לשוניות
דוחות חודשיים
מדיניות השקעה
דוחות נכנסים
הוצאות ישירות
סוף בר ניווט לשוניות

תשואות נכון לחודש מרץ 2020

0% תשואה מצטברת מתחילת השנה
0% תשואה 12 חודשים אחרונים
0% תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות
0% תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות
0 מדד שארפ ל 5 שנים
להצטרפות
טקסט לעמודי מסלול למטהדלג על טקסט לעמודי מסלול למטה

אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני על ידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. מידע זה מוגש כשירות ללקוח, יובהר כי יתכנו טעויות ו/או סטיות ו/או אי זמינות המידע הנובעות בין היתר מעצם הפצתו באמצעות אתר האינטרנט

לבקשת הלוואה ולכניסה למערכת הלוואות
עבור לתוכן העמוד