בחירה גשרה
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד
עובדי הרשות המקומית, באיזה סגנון מתאים לכם להשקיע בקרן ההשתלמות?

רום הלכה

מסלול השקעה עם הכשר הלכתי
520031824-00000000000408-13231-000
מ"ה 13231

מסלול השקעות רום הלכה לפי הכשר הלכתי באישור ופיקוח של ועד ההלכה להשקעות וקרנות "גלאט הון".
מסלול רום הלכה הינו מסלול השקעה ייעודי, בו נכסי המסלול מושקעים בכפוף לכללי ההלכה היהודית.

המסלול מפוקח הלכתית מטעם וועד ההלכה להשקעות וקרנות "גלאט הון".                        
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. 

ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים במסלול זה.

השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.


לצפייה באישור ועד ההלכה להשקעות - נא לחצו כאן

 

קרן רום הינה בעלת היתר עיסקא מבית הדין של הרב קרליץ זצ"ל.

לצפייה בשטר היתר עיסקא – נא לחצו כאן


הגוף המתפעל: מלם גמל ופנסיה בע"מ.
כספי הקופה מוחזקים בבנק הפועלים ומנוהלים על ידי IBI בית השקעות בע"מ.

 


בר ניווט לשוניות
דוחות חודשיים
מדיניות השקעה
דוחות נכסים
הוצאות ישירות
תרומה לתשואה
סוף בר ניווט לשוניות

תשואות נכון לחודש

0% תשואה מצטברת מתחילת השנה
0% תשואה 12 חודשים אחרונים
0% תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות
0% תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות
0 מדד שארפ ל 5 שנים
להצטרפות
טקסט לעמודי מסלול למטהדלג על טקסט לעמודי מסלול למטה

אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני על ידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. מידע זה מוגש כשירות ללקוח, יובהר כי יתכנו טעויות ו/או סטיות ו/או אי זמינות המידע הנובעות בין היתר מעצם הפצתו באמצעות אתר האינטרנט

לבקשת הלוואה ולכניסה למערכת הלוואות
עבור לתוכן העמוד