בחירה גשרה
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד
עובדי הרשות המקומית, באיזה סגנון מתאים לכם להשקיע בקרן ההשתלמות?

רום הלכה

מסלול השקעה עם הכשר הלכתי
520031824-00000000000408-13231-000
מ"ה 13231
7.99% אג"ח קונצרני|16.49%  ני"ע סחיר|68.91% אג"ח ממשלה|6.60% מזומן|פקד. 0.00%|השק.אח. 0.00% (הגדל)

מסלול השקעות רום הלכה לפי הכשר הלכתי באישור ופיקוח של ועד ההלכה להשקעות וקרנות "גלאט הון".
מסלול רום הלכה הינו מסלול השקעה ייעודי, בו נכסי המסלול מושקעים בכפוף לכללי ההלכה היהודית.

המסלול מפוקח הלכתית מטעם וועד ההלכה להשקעות וקרנות "גלאט הון".                        
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. 

ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים במסלול זה.

השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.


לצפייה באישור ועד ההלכה להשקעות - נא לחצו כאן

 

קרן רום הינה בעלת היתר עיסקא מבית הדין של הרב קרליץ זצ"ל.

לצפייה בשטר היתר עיסקא – נא לחצו כאן


הגוף המתפעל: מלם גמל ופנסיה בע"מ.
כספי הקופה מוחזקים בבנק הפועלים ומנוהלים על ידי IBI בית השקעות בע"מ.

 


בר ניווט לשוניות
דוחות חודשיים
מדיניות השקעה
הוצאות ישירות
תרומה לתשואה
רשימת נכסים
 לתקופה

 נכסי המסלול

סקירת רו"ח 

מרץ 2024EXCEL ICONPDF אייקון
דצמבר 2023EXCEL ICONPDF אייקון
ספטמבר 2023EXCEL ICONPDF אייקון  
יוני 2023EXCEL ICONPDF אייקון 
מרץ 2023EXCEL ICON PDF אייקון 
דצמבר 2022EXCEL ICON PDF אייקון 
ספטמבר 2022EXCEL ICON PDF אייקון
יוני 2022EXCEL ICONPDF אייקון
מרץ 2022 EXCEL ICON PDF אייקון
דצמבר 2021EXCEL ICON PDF אייקון 
ספטמבר 2021 EXCEL ICONPDF אייקון
יוני 2021 EXCEL ICONPDF אייקון 
מרץ 2021EXCEL ICONPDF אייקון
דצמבר 2020 EXCEL ICONPDF אייקון
סוף בר ניווט לשוניות

תשואות רום הלכה - נכון לחודש מאי 2024

4.28% תשואה מצטברת מתחילת השנה
9.8% תשואה 12 חודשים אחרונים
3.5% תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות
שיעור ההוצאות בשל ניהול השקעות שנגבו בפועל במסלול רום הלכה בשנת 2023 הינו: 0.04%
להצטרפות
טקסט לעמודי מסלול למטהדלג על טקסט לעמודי מסלול למטה

אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני על ידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. מידע זה מוגש כשירות ללקוח, יובהר כי יתכנו טעויות ו/או סטיות ו/או אי זמינות המידע הנובעות בין היתר מעצם הפצתו באמצעות אתר האינטרנט

לבקשת הלוואה ולכניסה למערכת הלוואות
עבור לתוכן העמוד